15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 https://iodoexpert.pl 300 true 0

Rodzaje szkoleń dla pracowników oświaty

0 Comments

Pracownicy oświaty muszą nieustannie podnosić swoje kompetencje zawodowe, szkolić się z aktualnych przepisów. Akurat w tej branży zmieniają się one dosyć często, co związane jest między innymi z przepisami administracyjnymi, jak też tymi dotyczącymi podstawy programowej. Co roku ministerstwo oświaty wskazuje również nowe priorytety, które powinny być brane pod uwagę podczas kształcenia. Na to również należy zwrócić uwagę, gdy planuje się szkolenia dla kadry nauczycieli.

Firma szkoleniowa prowadząca kursy i szkolenia dla nauczycieli

Szkolenie rodo to jeden z topowych tematów również dla nauczycieli. W szkole nie brakuje danych wrażliwych, które muszą być odpowiednio przetwarzane po to, aby były one bezpieczne. Nauczyciele muszą wiedzieć, w jaki sposób chronić dane osobowe swoich uczniów. Stąd też tematyka rodo jest poruszana zarówno dla pracowników administracji szkoły, jak też samych nauczycieli. Istotne jest między innymi to, aby nauczyciele wiedzieli, jak chronić dane wrażliwe, a zatem personalia uczniów oraz informacje na temat ich sytuacji szkolnej.

Kontrola zarządcza, czyli szkolenia dla dyrektorów

Kadra kierownicza szkoły, a zatem dyrektorzy, mają sporo obowiązków związanych z tym, w jaki sposób prowadzić tak zwany nadzór pedagogiczny. Co roku są odpowiedzialni za takie zadania. Raporty z takiej kontroli są następnie przedstawiane organowi prowadzącemu. Profesjonalne szkolenia dla dyrektorów szkół przedszkoli oraz innych placówek oświatowych to dawka ogromnej wiedzy dotycząca przepisów prawa, a także praktyki potrzebnej do prowadzenia kontroli.

Szkolenia z podstawy programowej, kompetencji kluczowych, doradztwa zawodowego

W każdym roku ministerstwo oświaty ogłasza nowe priorytety, które mają przyświecać w szkole pełnionej misji. W poprzednich latach stawiano między innymi na kształcenie kompetencji kluczowych, doradztwo zawodowe, profilaktykę. Podczas szkoleń nauczyciele mogą dowiedzieć się, w jaki sposób realizować konkretne zadania, które spoczywają przecież na wszystkich członkach rady pedagogicznej. Uczą się, jak kształcić na przykład kompetencje kluczowe, na które cały czas jest bardzo duży nacisk. Doradztwo zawodowe to również obowiązek każdego można realizować się na różny sposób, o czym nauczyciele mogą dowiedzieć się właśnie podczas profesjonalnych szkoleń. Ważny temat spotkam dla nauczycieli to również ten związane z podstawą programową. Tego typu szkolenia nauczyciele mogą wpisywać jako formę doskonalenia zawodowego, co pozytywnie wpłynie na ich dorobek podczas awansu zawodowego.

Previous Post
Kosiarka czy traktorek ogrodowy?
Next Post
Jak wybrać najlepszą lampkę nocną do pokoju dziecięcego?

0 Comments

Leave a Reply