Autor: Zespół IodoExpert

14 Października 2018

Iodo Expert z kompasem, czyli o Rodo
w dużym skrócie

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, potocznie zwane RODO ustanawia szereg zmian w przepisach o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisach o swobodnym ich przepływie. Obowiązuje w polskim porządku prawnym już od 25 maja 2018 r! Od tego dnia wobec Twojej firmy będzie można prawnie egzekwować naruszenie przepisów, jeżeli nie zastosuje się ona do ustanowionych norm! Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo i PRZETWARZASZ dane osobowe – dotyczy to także CIEBIE! Nowa funkcja, którą zyska PUODO to uprawnienie do nakładania kar finansowych za niedostosowanie się do przepisów. Będą one sięgać wysokości 10 mln euro lub 2% rocznego obrotu firmy, a w przypadku rażących naruszeń kwota ta może wzrosnąć do 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu (podczas jej naliczania wybierana będzie wyższa wartość)

Zmiany w regulacjach dotyczących haseł, wprowadzenie nowych procedur wg „privacy by design”, „privacy by default”, inwentaryzacja danych wg Rejestru Czynności Przetwarzania (RCP), obowiązek notyfikacyjny, rozbudowany obowiązek informacyjny, profilowanie, prawo do bycia zapomnianym to tylko niektóre z ważniejszych obszarów koniecznych do przeanalizowania i zoptymalizowania w zachodzącym procesie przetwarzania danych podmiotu. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest potraktowanie istniejących w podmiocie potrzeb kompleksowo – to oszczędza czas i pieniądza a gwarantuje elementarną, poprawna jakość otrzymanych narzędzi. Warto przy tym wypracować sobie nawet doraźne wsparcie ze strony Inspektora Ochrony Danych choćby po to, aby być na bieżąco z aktualnościami z UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Aktualności

Czytaj opinie ekspertów na temat najważniejszych faktów Rodo.